2021 / Q1

Inflace – zapomenutý strašák je zpátky

Z babských pořekadel a málem zapomenutých příběhů se v únoru 2021 nečekaně vynořilo strašidlo zvané inflace. Masivní fiskální stimul chystaný americkou administrativou kombinovaný s monetární podporou se začaly přetavovat do podoby zvyšujících se inflačních očekávání. Olej do ohně pak ještě přidaly rostoucí ceny vstupních komodit, ropy a uzavírkami narušené globální dodavatelské řetězce. A aby toho nebylo málo, vzpříčená nákladní loď Ever Given zablokovala na týden Suezský průplav a s ním 12 % světové lodní přepravy. Dopady opožděných dodávek budeme dost pravděpodobně pociťovat ještě několik měsíců.

Problém pro akciové investory není ale inflace sama o sobě. Koneckonců, dle běžných pouček jsou akcie dobrým hedgem proti pomalu rostoucím cenám. Skutečné trable plynou z toho, jak se inflační očekávání prolévají do dluhopisového trhu, kde zvedají výnosy a spolu s nimi také diskontní sazby, kterými jsou akcie oceňovány. Vyšší diskontní sazby totiž snižují současnou hodnotu budoucích zisků společností, z čehož automaticky vyplývá nižší hodnota společností samotných. Dále se tento efekt nejsilněji projevuje na růstových akciích, jejichž očekáváné zisky se nacházejí daleko v budoucnosti a které vycházely z koronavirové pandemie jako hlavní vítězové.

Technologický index Nasdaq se začal výrazněji lámat v polovině února a v nejhlubším bodě si přešel cca 10% korekcí. Ve vší upřímnosti však bylo celkem na čase, jelikož nepřerušovaný růst jsme u něj pozorovali v podstatě od loňského listopadu. Naproti tomu si vlastně velice uspokojivě vedl širší index S&P 500, který ubral jen 4 % z toho důvodu, že jej nadnášely rostoucí hodnotové tituly ze sektorů až doteď nejvíc poznačených koronou.

Jelikož náš fond razí strategii koupit-a-držet, v těchto událostech sehrál roli pasivního pozorovatele. Bereme je jen jako krátkodobé turbulence a na našich pozicích jsme nic neměnili, navzdory tomu, že jsme zatížení právě na růstové tituly. Je pravidlem, že se trhy s vyššími výnosy po čase srovnají, a i růstové akcie se vrátí zpátky na cestu vzhůru. Námi vybrané společnosti navíc těmto výkyvům odolávaly relativně dobře.

Z pohledu českého investora mají rostoucí výnosy i jednu velkou výhodu, kterou je posilující dolar. Tak, jak nám až doteď oslabující dolar část zisků ubíral, v prvním kvartálu se karta obrátila, a naopak nám pomáhal. Vyjádřen v dolarech byl výnos majetku fondu v prvním kvartálu 3 %, vyjádřeno v českých korunách až 7 %.  Kombinace odolných titulů a posilujícího dolaru tedy nakonec způsobila, že kvartál končíme na rekordních hodnotách portfolia.

Netroufáme si odhadovat, co přinese druhý kvartál roku. Trhy reagují v poslední době na nové zprávy dost agresivně, a to ať už směrem nahoru, tak dolu. Důležité pro nás ale určitě bude další fiskální balík navržený americkou administrativou ve výši 2 bil. dolarů. A to i proto, že jeho součástí je mohutná podpora zelené energetiky, na kterou máme také expozici.